2013-07-02

339. vimpel (167/ 365)

Den här båten med vimplar har konstruerats av barn. Den ligger utanför Seven Stories, ett nationellt center för barnböcker i Ouseburne Newcastle.

2 kommentarer: