2013-07-11

230 . Panorama ( 183/365)

Panorama över några av de 11 broarna över floden Tyne. Den närmaste är en s.k. swing bridge. Vi passerade under alla på en båttur uppströms. Nästa gång ska vi ta båten åt andra hållet ut till havet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar