2013-05-22

172. lav (138/365/I love lav

Jag är inte så bra på lavar så jag vet inte vilka arter det är som växer på mitt äppelträd, islandslav? slånlav?  blåslav? Någon kanske kan hjälpa mig. Jag googlade och fick i alla fall reda på att
  • det finns 2 100 olika arter i Sverige. 
  • en lav är en svamp och en alg som lever i symbios.
  • de blir föräldrar (börjar leverera sporer) i 25-30årsåldern.
  • de  är känsliga för yttre förändringar och kan därför ge oss svar på många frågor när det gäller vår miljö.
  • lava på träd tyder på en god luftkvalité.
  • lavar skadar inte trädet utan bildar ett miniekosystem som hyser en mångfald av spindlar, insekter och kvalster som är en rik proteinkälla för övervintrande småfåglar.
  • lavar har använts i tillverkning av medicin, parfym, brännvin, till växtfärgning och som mjölersättning.  

1 kommentar: